(Σύντομη περιγραφή του φάσματος εργασιών της εταιρείας)
(επιλογή κύριας κατηγορίας από αυτές που θα μας δώσει στο 4 ή 5)
αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ekptokatalogos@triteknoi.org.)

Διεύθυνση 1

Διεύθυνση 2

Latitude/Longitude (google maps)

Στοιχεία Επικοινωνίας Καταστήματος/Επιχείρησης/Εταιρείας κλπ:

(Email)

Άτομο Επικοινωνίας:

(Email)

Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης:

Προσφορά προς τα μέλη της Π.Ο.Π.Ο.:

(Μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά φωτογραφίες που πιθανόν το συμβαλλόμενο μέλος θέλει να αναρτήσει)
(Σύντομη ανάρτηση για το εταιρικό προφίλ της εταιρείας)