ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Στοιχεία συνεργαζόμενου ατόμου, εταιρείας, καταστήματος, επιχείρησης κλπ. στον Εκπτωτικό κατάλογο της Π.Ο.Π.Ο.

(Σύντομη περιγραφή του φάσματος εργασιών της εταιρείας)
(επιλογή κύριας κατηγορίας από αυτές που θα μας δώσει στο 4 ή 5)
αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ekptokatalogos@triteknoi.org.)

Διεύθυνση 1

Διεύθυνση 2

Latitude/Longitude (google maps)

Στοιχεία Επικοινωνίας Καταστήματος/Επιχείρησης/Εταιρείας κλπ:

(Email)

Άτομο Επικοινωνίας:

(Email)

Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης:

Προσφορά προς τα μέλη της Π.Ο.Π.Ο.:

(Μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά φωτογραφίες που πιθανόν το συμβαλλόμενο μέλος θέλει να αναρτήσει)
(Σύντομη ανάρτηση για το εταιρικό προφίλ της εταιρείας)