Διεξήχθη στις 24 Απριλίου 2007 με επιτυχία στο ξενοδοχείο Atrium Zenon η ετήσια γενική συνέλευση της Π.Ο.Π.Ο Λάρνακας.
Στην συνέλευση έγινε καταρχήν εισηγητική ομιλία του Προέδρου της τοπικής επιτροπής κ. Ευθύμιου Στρούθου. Ακολούθησε η ταμειακή έκθεση από τον ταμία κ. Αντώνη Χατζηαντώνη. Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος της οργάνωσης κ. Σταύρος Δαμιανός ο οποίος ανάλυσε στους παρευρισκομένους τις προσπάθειες που καταβάλλει η οργάνωση και στις συναντήσεις που γίνονται για βελτίωση των οφελειμάτων των μελών καθώς και την αναγνώριση μας ως πολύτεκνους και κάλεσε όλα τα μέλη να βρίσκονται σε εγρήγορση για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.
Στην συνέλευση για πρώτη φορά παρευρέθησαν γύρω στα 40 μέλη τα οποία συνέβαλαν με την συμμετοχή τους τόσο από πλευράς προσέλευσης όσο και με θέσεις και εποικοδομητικές εισηγήσεις στην επιτυχία της συνέλευσης. Έγιναν διάφορες ερωτήσεις και από τον διάλογο διεφάνη η εμπιστοσύνη των μελών προς το πρόσωπο της οργάνωσης καθώς και η αποφασιστικότητα για διεκδήκηση των κατακτήσεων που αρμόζουν στην τρίτεκνη οικογένεια.

Κυριότερες επισημάνσεις και εισηγήσεις των μελών είναι:
• Πολύ θετικό το μήνυμα που στάληκε στα μέλη μέσω κινητού τηλεφώνου.
• Περισσότερη επικοινωνία με τα μέλη.
• Να γίνεται περισσότερη ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας προς τα μέλη.
• Να γίνει εμπλουτισμός της ιστοσελίδας με δραστηριότητες της οργάνωσης.