15/05/2012 Συνάντηση ΠΟΠΟ με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής κ. Νικόλα Παπαδόπουλο:
Έγινε σήμερα συνάντηση της Π.Ο.Π.Ο. με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, και αντιπρόεδρο του ΔΗΚΟ, κ. Νικόλα Παπαδόπουλο:

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), η μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση του τόπου, στη συνάντηση μεταφέραμε τις ανησυχίες μας για τα δυσβάστακτα φορολογικά μέτρα και τις περικοπές που έχουν επιβληθεί με την έγκριση των νόμων για το επίδομα τέκνου και την φοιτητική χορηγία και έχουν πλήξει κύρια τις πολυμελείς οικογένειες.

Επίσης θέσαμε επιτακτικά το θέμα της πλήρους αναγνώρισης μας ως πολύτεκνοι, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Επιδώσαμε το Υπόμνημα και αναπτύξαμε τις θέσεις μας.

Ο κ. Ν. Παπαδόπουλος έλαβε σοβαρά υπόψη τις θέσεις μας και δεσμεύτηκε να θέσει θέμα προς συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.