Έκπτωση από τη Βιοϊατρική Λεμεσού για αναλύσεις αίματος…:
Η Βιοατρική Λεμεσού (Χημείο) προσφέρει έκπτωση 15% στα μέλη μας για τις αναλύσεις αίματος. Τα μέλη πρέπει να παρουσιάζουν την ανανεωμένη ταυτότητα της Π.Ο.Π.Ο.

Βιοϊατρική : Οδός Πέτρου Τσίρου 52, Λεμεσός. Τηλ: 25384161
www.vioiatrikilemesou.com.cy