25/05/2012: Η ΠΟΠΟ Λεμεσού θα λειτουργήσει και φετος κατασκηνώσεις (26/7/12-02/08/12)
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 08/06/2012
Η ΠΟΠΟ Λεμεσού θα πραγματοποιήσει και φέτος παιδική κατασκήνωση για παιδιά 10-12 χρονών.

Η κατασκήνωση θα γίνει σε κατασκηνωτικό χώρο στο χωριό Δύμες Λεμεσού, σε συνεργασία με την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων (ΠΟΠ) Επαρχίας Λεμεσού.

Η κατασκήνωση θα γίνει την εβδομάδα 26 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου.
(από Πέμπτη μέχρι Πέμπτη)
Δικαίωμα συμμετοχής: €60,00 (είναι χορηγημένο από την Οργάνωση μας).
(πληρωτέο άμα τη εγκρίσει του παιδιού)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν το πιο κάτω έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ 2012

Όνομα παιδιού:

Επίθετο:

Ημερ. Γέννησης:

Τηλ. Οικίας:

Όνομα πατρός:

Τηλ:

Όνομα μητρός:

Τηλ:

Διεύθυνση:

Αρ. Μητρώου ΠΟΠΟ:

Το παιδί αντιμετωπίζει οποιαδήποτε προβλήματα, αλλεργίες κλπ;

Έχετε λάβει μέρος σε προηγούμενη κατασκήνωση της ΠΟΠΟ; Ναι / Όχι

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι την συμμετοχή του παιδιού μου στην κατασκήνωση.

. . . . . . . . . .
Υπογραφή