Η Π.Ο.Π.Ο. παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.
Η ΠΟΠΟ προσκαλέστηκε και έλαβε μέρος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής σήμερα Πέμπτη 21/06/2012.

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΠΟ εξέθεσε τεκμηριωμένα για μια ακόμη φορά τις απόψεις μας καθώς και την αντίδραση μας για τη νέα νομοθεσία περί του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας.

Τονίσαμε τις μεγάλες αδικίες που επήλθαν στα μέλη μας από τα εισοδηματικά κριτήρια και τον αποκλεισμό των φοιτητών από το επίδομα τέκνου. Εξεθέσαμε επίσης τα λειτουργικά προβλήματα από τα νέα έντυπα, τις δυσκολίες συμπλήρωσης τους, αλλά και το λειτουργικό κόστος από την πολυπλοκότητα τους και τη χρονοβόρα διαδικασία.

Η συζήτηση του θέματος στη Βουλή επήλθε και κατόπιν των πρόσφατων κινητοποιήσεων της Οργάνωσης μας προς όλες τις κατευθύνσεις, οι οποίες συνεχίζονται σε έντονο ρυθμό.