Η ΠΟΠΟ συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Άμυνας κ. Δ. Ηλιάδη
Η ΠΟΠΟ συναντήθηκε σήμερα Τετάρτη, 1η Αυγούστου 2012, με τον Υπουργό Άμυνας κ. Δημήτρη Ηλιάδη.

Η συνάντηση έγινε στο Υπουργείο Άμυνας κατόπιν αιτήματος της Οργάνωσης μας.

Θέσαμε στον κ. Ηλιάδη θέματα που αφορούν τους τρίτεκνους και σχετίζονται με το Υπουργεό του, όπως την ισότιμη μεταχείριση με τους πολύτεκνους όσον αφορά την μισθοδοσία των εθνοφρουρών που προέρχονται από τρίτεκνες οικογένειες καθώς επίσης και την υπηρεσία εθελοντριών με 3 ανήλικα βρέφη. Συζητήθηκε επίσης το θέμα μοριοδότησης των τρίτεκνων εθνοφρουρών.

Ο κ. Υπουργός, πλήρως ενημερωμένος για τα θέματα και με την παρουσία αρκετών υπηρεσιακών της Εθνικής Φρουράς, ανέπτυξε τις θέσεις και απόψεις του.

Όσον αφορά τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνεται υπόψη και γίνεται κανονικά. Για τις εθελόντριες με 3 ανήλικα βρέφη το αντιμετώπισε πολύ θετικά και θα το προωθήσει ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη στην Υπηρεσία και τις τοποθετήσεις. Όσον αφορά το μισθολόγιο ήταν πολύ θετικός αλλά εν όψει της οικονομικής κρίσης μετατόπισε τυχόν εφαρμογή ισομισθίας τρίτεκνων και πολύτεκνων εθνοφρουρών στο εγγύς μέλλον.

Υπενθυμίζομε ότι οι τρίτεκνοι εθνοφρουροί έπαιρναν μηνιαίο επίδομα ίσο με τους πολύτεκνους. Όμως πριν 5 χρόνια παραχωρήθηκε επί πλέον αύξηση στους πολύτεκνυς και έτσι σήμερα υπάρχει μια διαφορά ύψους €21/μηνιαίως.

Υπό τις περιστάσεις η συνάντηση κρίνεται θετικά και πετυχημένη.