Ευχαριστούμε τις εκατοντάδες ενδιαφερόμενους/ες και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια
Η Π.Ο.Π.Ο. Λεμεσού ανακοινώνει ότι η θέση γραφέως έχει πληρωθεί κατόπιν προκαθορισμένων κριτηρίων και διαδικασιών.

Υπήρξαν 650 αιτήσεις και εξ αυτών κλήθηκαν για προσωπική συνέντευξη το 10%. Ακολούθως ξανακλήθηκε σε δεύτερη συνέντευξη το 12% των πιο πάνω και με βαθμολογία της επιτροπής επιλέγηκε η επικρατέστερη.

Είναι φανερό από τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της ανεργίας, ειδικά στη νέα γενιά, αφού πέραν του 90% των αιτητών ήταν νέα παιδιά ηλικίας 20-30 ετών.

Η Π.Ο.Π.Ο. εύχεται σε όλους κουράγιο και καλή συνέχεια. Οι πλείστοι εκ των αιτητών ήταν άριστοι, δυστυχώς όμως η θέση ήταν μόνο μια. Ευελπιστούμε όλοι ότι σύντομα θα επέλθουν βελτιώσεις αυτής της κατάστασης.