Η ΠΟΠΟ προσκαλέστηκε σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής:
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΠΟ εκπροσώπησαν και πάλιν την Οργάνωση μας στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής.

Η Βουλή προσκάλεσε την ΠΟΠΟ για τη συζήτηση της Περί Υδάτων Νομοθεσίας και η συνεδρίαση ήταν συνέχεια της προ 15νθημέρου παρόμοιας συνεδρίασης (ίδετε σχετική ανακοίνωση) όπου η ΠΟΠΟ ήταν η μόνη Οργάνωση που έδωσε πλήρως στοιχειοθετημένο υπόμνημα με τις θέσεις και εισηγήσεις μας.

Η σημερινή συνεδρίαση καταπιάστηκε με όλα σχεδόν τα θέματα και έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για τις εμπερειστατωμένες θέσεις της Οργάνωσης μας.