Πρόσκληση προς την Π.Ο.Π.Ο. για παρουσία -στις 14/11/13- στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής με θέμα “Δημογραφικό και Επιπτώσεις” :
Η Π.Ο.Π.Ο. προσκλήθηκε από την Βουλή για να παρευρεθεί την Πέμπτη, στις 14/11/2013, στην Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Θέμα συζήτησης θα είναι «Δημογραφικό Πρόβλημα και οι Επιπτώσεις του»

Η πρόσκληση αυτή είναι προϊόν της αθόρυβης αλλά ουσιαστικής δουλειάς που γίνεται στην Οργάνωση μας προς όλους τους φορείς με στόχο πάντα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των τρίτεκνων, ειδικά σήμερα με τα σοβαρά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνομε.

Η Π.Ο.Π.Ο. έχει ήδη παραδώσει τρισέλιδο κείμενο στον Φορέα Δημογραφικής Πολιτικής σχετικό με το θέμα που θα συζητηθεί στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής. Ο Φορέας Δημογραφικής πολιτικής υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας.

Έχομε αρκετές και τεκμηριωμένες θέσεις τις οποίες και πάλι θα αναπτύξομε στην Βουλή και αναμένομε ότι και πάλιν θα τύχουν σεβασμού και ανάλογης μελέτης.