Συνάντηση σήμερα της Π.Ο.Π.Ο. με το Κίνημα Οικολόγων μετά από σχετική πρόσκληση :
Η Π.Ο.Π.Ο. συνεχίζοντας τις προσπάθειες της προς όλους τους αρμοδίους φορείς προσκλήθηκε από τον Βουλευτή των Οικολόγων κ. Γιώργο Περδίκη σε συνάντηση για συζήτηση των θεμάτων που μας αφορούν.

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΠΟ παρέδωσε το υπόμνημα της Οργάνωσης μας (το οποίο ευρίσκεται ανηρτημένο στην ιστοσελίδα μας) και ανάλυσε τις θέσεις της Οργάνωσης μας όσον αφορά τα επιδόματα, τα εισοδηματικά κριτήρια κ.ά.

Έγινε επίσης αναφορά στον Φορέα Δημογραφικής Πολιτικής, το θέμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των μαθητικών κομίστρων αλλά και των λεωφορείων γενικότερα, όπως και της νέας πρότασης για την τιμολόγηση του νερού.

Αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και το θέμα ένταξης όλων των τριτέκνων στο νέο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης -έστω και προεραιτικά- όσων δεν δικαιούνται βάσει της νέας νομοθεσίας, καθώς και των πτυχιούχων φοιτητών που μένουν ακάλυπτοι μετά το πέρας των σπουδών τους. Αυτό το σοβαρό ζήτημα φαίνεται ότι έχει εντοπιστεί και από άλλους και γίνεται προσπάθεια διόρθωσης αυτής της στρέβλωσης.

Υπήρξε εκ μέρους του κ. Περδίκη πλήρης ταύτιση απόψεων με τις θέσεις μας και δεσμεύτηκε να προωθήσει σε λογικά πλαίσια , λαμβανομένου υπόψη και της εποχής λιτότητας.

Η αντιπροσωπεία της οργάνωσης μας έφυγε πλήρως ικανοποιημένη.