Η Π.Ο.Π.Ο. στην Επιτροπή Συγκοινωνιών της Βουλής τη Πέμπτη 14/11/2013 αναφορικά με τα κόμιστρα των λεωφορείων…:
Η Π.Ο.Π.Ο. προσκλήθηκε από την Βουλή για να παρευρεθεί την Πέμπτη, στις 14/11/2013, στην Επιτροπή Συγκοινωνιών της Βουλής. Θέμα συζήτησης είναι θα είναι «Δημογραφικό Πρόβλημα και οι Επιπτώσεις του»

Η πρόσκληση αυτή είναι προϊόν της αθόρυβης αλλά ουσιαστικής δουλειάς που γίνεται στην Οργάνωση μας προς όλους τους φορείς με στόχο πάντα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των τρίτεκνων, ειδικά σήμερα με τα σοβαρά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνομε.

Η Π.Ο.Π.Ο. έχει ήδη στείλει επιστολή στον Υπουργό Συγκοινωνιών με τις θέσεις μας. Αναμένομε ακόμα, εκ μέρους του κ. Υπουργού, τον καθορισμό συνάντησης μαζί του.

Έχομε αρκετές και τεκμηριωμένες θέσεις τις οποίες και πάλι θα αναπτύξομε στην Βουλή και αναμένομε ότι και πάλιν θα τύχουν σεβασμού και ανάλογης μελέτης.

Ένεκα των ενεργειών μας και βάσει των προσκλήσεων από τη Βουλή, θα παραστούμε την προσεχή Πέμπτη 14/11/2013 σε 2 υποεπιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων.