Η Π.Ο.Π.Ο. Λεμεσού θα τιμήσει μέλη της τα οποία τόσον ο πατέρας όσο και οι 3 υιοί έχουν υπηρετήσει κανονική στρατιωτική θητεία:
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας Π.Ο.Π.Ο. Λεμεσού θα τιμήσει μέλη της τα οποία τόσον ο πατέρας όσο και οι 3 υιοί έχουν υπηρετήσει κανονική στρατιωτική θητεία.

Προσκαλείστε στην προγραμματιζόμενη εκδήλωση η οποία θα γίνει το
Σαββάτο 15/02/2014 η ώρα 16:00 στην Αίθουσα Λανιτείου Θεάτρου Λεμεσού.

Η εκδήλωση θα γίνει υπό την αιγίδα και την παρουσία του Έντιμου Υπουργού Άμυνας κ. Φώτη Φωτίου και σε αυτή θα παρευρίσκονται εκκλησιαστικές, στρατιωτικές, πολιτικές, τοπικές κ.ά. αρχές.

Καλούμε τα μέλη της Λεμεσού τα οποία εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο τηλ:25754770 για να συμπληρώσουν έντυπο με τα στοιχεία τους:

Έντυπο ενδιαφέροντος:

ΔΗΛΩΣΗ

Ενδιαφέρομαι για συμμετοχή σε εκδήλωση που πιθανόν να πραγματοποιήσει η Π.Ο.Π.Ο. Λεμεσού για τα μέλη της που έχουν υπηρετήσει κανονική στρατιωτική θητεία, τόσο ο πατέρας όσο και οι 3 υιοί της οικογένειας.

Υποβάλλομεν τα πιο κάτω στοιχεία στην Π.Ο.Π.Ο. για τους σκοπούς της εκδήλωσης:

Πατέρας:

Επίθετο:
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Αρ. Μητρώου ΠΟΠΟ:
Αρ. Ταυτότητας:
ΑΣΜ:
Ημερ.Γέννησης:
Τηλ:

1ο Παιδί:

Επίθετο:
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Αρ. Μητρώου ΠΟΠΟ:
Αρ. Ταυτότητας:
ΑΣΜ:
Ημερ.Γέννησης:
Τηλ:

2ο Παιδί:

Επίθετο:
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Αρ. Μητρώου ΠΟΠΟ:
Αρ. Ταυτότητας:
ΑΣΜ:
Ημερ.Γέννησης:
Τηλ:

3ο Παιδί:

Επίθετο:
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Αρ. Μητρώου ΠΟΠΟ:
Αρ. Ταυτότητας:
ΑΣΜ:
Ημερ.Γέννησης:
Τηλ:

Δηλώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή κι εξουσιοδοτούμε την Π.Ο.Π.Ο να τα διερευνήσει εάν επιθυμεί για να διαπιστώσει την ορθότητα τους.

Ο Δηλών

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .