Από 24/03/2013 μετακομίζει το επαρχιακό γραφείο Λάρνακας
Το Γραφείο Π.Ο.Π.Ο. Λάρνακας μεταφέρεται στη Λεωφόρο Φανερωμένης 212.

Τα νέα Γραφεία βρίσκονται με κατεύθυνση από CINEPLEX προς Εκκλησία Φανερωμένης, περίπου 150 μέτρα πριν τον μεγάλο κυκλικό κόμβο και στην αριστερή πλευρά του δρόμου.

Με κατεύθυνση από Εκκλησία Φανερωμένης προς το CINEPLEX μετά τον μεγάλο κυκλικό κόμβο, 150 μέτρα στην δεξιά πλευρά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 24-627711.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το Γραφείο θα παραμείνει κλειστό για την μετακόμιση το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης 22&23/04/2013.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι παραμένουν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου και φαξ :
Τηλ: 24-627711 – Φαξ: 24-623032

Εκ της Επαρχιακής Επιτροπής
Π.Ο.Π.Ο. Λάρνακας