Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας Π.Ο.Π.Ο. ήταν στη σημερινή σύσκεψη και πρώτη ενημερώνει με στοιχεία και λεπτομέρειες για το ΕΕΕ:…
Έγινε σήμερα Πέμπτη 29/05/2014 στις 3:00 το απόγευμα σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). Η Υπουργός Εργασίας κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Ανδρέας Ασσιώτης και ο Λειτουργός κ. Κώστας ενημέρωσαν τους κοινωνικούς εταίρους για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα και για το ποσό που καθορίσθηκε ως ΕΕΕ. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν αρκετές οργανώσεις.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας Π.Ο.Π.Ο εκπροσωπήθηκε με τριμελή αντιπροσωπεία από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Εκπρόσωπο Τύπου και έθεσε απορίες, απόψεις και εισηγήσεις παρά το ότι δεν υπήρξε προηγούμενη ενημέρωση και ο χρόνος άρχισε να πιέζει ασφυκτικά, βάσει του κυβερνητικού χρονοδιαγράμματος. Παρά ταύτα ακούσαμε προσεκτικά την γενική ενημέρωση από την κ. Υπουργό και τοποθετηθήκαμε στα πλείστα σημεία, με την γνωστή σοβαρότητα και προβληματισμό που πάντα διακατέχει την Π.Ο.Π.Ο. Εξ άλλου, αν και δεν προηγήθηκε ενημέρωση, παρακολουθώντας στενά το θέμα, δηλώσεις , δημοσιεύματα και το τι γίνεται στην Ευρώπη ήμασταν προετοιμασμένοι, όπως πάντα, στο καλύτερο δυνατό βαθμό υπό τις περιστάσεις.

Η Π.Ο.Π.Ο πρώτη δημοσιεύει, αυθημερόν, τις γενικές γραμμές του ΕΕΕ, βασιζόμενοι στις προσωπικές μας σημειώσεις, αφού η ενημέρωση από την κ. Υπουργό ήταν προφορική. Δεν μας δόθηκαν οποιαδήποτε γραπτά στοιχεία ή προσχέδιο νομοθεσίας, παρά το ότι ζητήθηκαν. Σημειώνομε ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση, δεν δόθηκαν ποτέ λεπτομέρειες ή στοιχεία, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση ή ενημέρωση επί του θέματος. Με κάθε επιφύλαξη, ως εκ των πραγμάτων , παρουσιάζομε τα βασικότερα σημεία:

Οι Βασικές Ανάγκες ενός ατόμου καθορίστηκαν στα €480 ενώ για κάθε οικογενειακή μονάδα το ποσό αυξάνεται ανάλογα με την σύνθεση της οικογένειας ως εξής: Για σύζυγο €240, για κάθε ανύπαντρο παιδί 14-28 χρονών €240 και για κάθε παιδί κάτω των 14 χρονών €142. Υπολογίζεται το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος ενώ παρέχονται εκπτώσεις : €50 εφάπαξ , ποσό ενοικίου (ακαθόριστο ποσό προς το παρόν, ανάλογα με την σύνθεση της οικογένειας ή/και την περιοχή) ή τόκοι ιδιοκατοίκησης πρώτης κατοικίας, επίσης ακαθόριστο ποσό προς το παρόν καθώς επίσης και το ποσό που τυχόν καταβάλλεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Πέραν του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη η κινητή περιουσία, εξαιρουμένων των πρώτων €15,000 και η ακίνητη περιουσία (φαίνεται προς το παρόν να καθορίζεται το ποσό εξαίρεσης στις €100.000, ποσό για το οποίο αντιδράσαμε). Η κάθε οικογενειακή μονάδα δικαιούται επίσης τραπεζικές καταθέσεις μέχρι €10,000 (€5000 ο αιτητής και €1000 η/ο σύζυγος και €1000 κάθε παιδί). Το επίδομα Τέκνου και η Φοιτητική Χορηγία υπολογίζονται στο οικογενειακό εισόδημα(!) ενώ εμείς ζητήσαμε εξαίρεση τους αφού αυτά δόθηκαν στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης και ως αντιστάθμισμα για την απλούστευση του φορολογικού συστήματος εκ του οποίου αφαιρέθηκαν οι εκπτώσεις τέκνου και φοιτητή, ενώ έτυχαν και δραματικών περικοπών τη τελευταία τριετία. Το ενοίκιο παιδιού (18-28 χρονών) που διαμένει μόνο του υπολογίζεται στα οικογενειακά έξοδα ενώ το ενοίκιο φοιτητή δεν υπολογίζεται!! (ζητήσαμε να υπολογίζεται και το φοιτητικό ενοίκιο) αφού η εν λόγω πρόνοια αποτελεί και πάλι σοβαρή δυσμενή διάκριση εις βάρος των οικογενειών με φοιτητές.

Στόχος της Υπουργού είναι να κατατεθεί κι’ εγκριθεί από την Βουλή στις 16 Ιουνίου και να εφαρμοστεί από 1η Ιουλίου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει ασφυκτικά , γι’αυτό διατηρούμε αρκετές επιφυλάξεις εφόσον δεν προηγήθηκε μέχρι σήμερα κανένας κοινωνικός διάλογος.
Θα υπάρχει Μεταβατική Περίοδος ενός μηνός για υποβολή της αίτησης αλλά ο αιτητής θα παίρνει κανονικά τυχόν βοήθεια έως ότου εξεταστεί και εγκριθεί η αίτηση του και αρχίσει η καταβολή του ΕΕΕ. Διευκρινίστηκε σαφώς ότι δεν θα υπάρξει κενό διάστημα διακοπής / μη καταβολής οποιασδήποτε βοήθειας η επιδόματος (π.χ. από το Γραφείο Ευημερίας) μέχρι την έναρξη καταβολής του ΕΕΕ.

Αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ένας εκ των δύο του αντρογύνου, οποιοδήποτε άτομο (τέκνο) έγγαμο ή άγαμο άνω των 18 χρονών (που δεν είναι φοιτητής ), άτομα ή παιδιά του Γραφείου Ευημερίας , ακόμα κι έγγαμο παιδί ηλικίας 18-28 χρονών που συζεί με τους γονείς του (με πιθανό επιμερισμό του ΕΕΕ).

Παρά τις όποιες στρεβλώσεις, την μη έγκυρη ενημέρωση, και αφού τίποτε δεν μας δόθηκε γραπτώς για μελέτη και εισηγήσεις, εν τούτοις ευελπιστούμε ότι η εισαγωγή του ΕΕΕ θα γίνει με το σωστό τρόπο και θα βελτιώσει το υφιστάμενο σύστημα ούτως ώστε αυτό να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας, ειδικότερα μετά τις τελευταίες αφαιρέσεις από τα επιδόματα τέκνου, τη φοιτητική χορηγία, το επίδομα μάνας και τα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά τα εξουθενωτικά μέτρα έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα τις πενταμελείς οικογένειες οι οποίες εν μέσω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης ταλανίζονται αφάνταστα. Επιπρόσθετα έχομε ως πενταμελείς οικογένειες, εξ ανάγκης μεγαλύτερο κόστος από τις πρόσφατες φορολογήσεις (αύξηση ΦΠΑ, φόρο καυσίμων κλπ) αλλά και στο τρόπο χρέωσης του ρεύματος και νερού το οποίο συνεχώς ακριβώνει μάλιστα κατά τρόπο τιμωριτικό όσον αφορά τις πολυμελείς οικογένειες.

Το ΕΕΕ εξαγγέλθηκε εδώ και 15 μήνες και μόλις σήμερα (2 εβδομάδες πριν την αναμενόμενη ψήφιση του στη Βουλή, στην οποία ακόμα δεν γνωρίζομε πότε θα κατατεθεί) καλεστήκαμε για ενημέρωση αφού ολοκληρώθηκε η ετοιμασία του…. Η Οργάνωση μας διατηρεί τις επιφυλάξεις της, εκθέσαμε τις απόψεις και εισηγήσεις μας, ζητήσαμε να μας δοθούν στοιχεία και το προσχέδιο, καθώς επίσης και να μας επεξηγηθεί και τί είδους έρευνα έγινε και από ποιούς. Ανησυχούμε γιατί υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην ενημέρωση μας και αναμέναμε ότι έπρεπε να προηγηθεί κοινωνικός διάλογος πριν καταλήξει το Υπουργείο Εργασίας στο συγκεκριμένο προσχέδιο το οποίο διαφάνηκε ότι πλέον είναι δύσκολο να τύχει οποιονδήποτε αλλαγών και βελτιώσεων, πλην ελαχίστων ίσως εξαιρέσεων. Το ότι υπήρξε έλλειψη αλλά και μεγάλη καθυστέρηση στον κοινωνικό διάλογο είναι σοβαρό αρνητικό στοιχείο. Ως οργάνωση θα ζητήσομε παρουσία στην Βουλή κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου.

Ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον η Βουλή θα έχει χρόνο να το εξετάσει εις βάθος και να υποβάλει συγκεκριμένες τροποποιήσεις και βελτιώσεις προς όφελος των ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Το ΕΕΕ εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τελευταία που θα το εφαρμόσει την Κύπρο.

Ένα απλό παράδειγμα του ΕΕΕ που πρέπει να έχει μια πενταμελής οικογένεια είναι:
• Βασικές Ανάγκες : €480
• Σύζυγος:€240
• Παιδί Άνεργο ή Φοιτητής: €240
• Μαθητής Λυκείου (14 + χρονών): €240
• Παιδί κάτω των 14 χρονών:€142
Σύνολο: €1342
Πέραν των άλλων παραγόντων που επηρεάζουν το ΕΕΕ και πρέπει να ληφθούν υπόψη, κάθε πενταμελής οικογένεια -ως το παράδειγμα- με οικογενειακό μηνιαίο εισόδημα χαμηλότερο των €1342 (μη υπολογιζομένων των εκπτώσεων ή ενοικίου ή τόκων ιδιοκατοίκησης) δικαιούται να υποβάλλει αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες μετά τις 16/06/2014 νοουμένου ότι εγκριθεί από τη Βουλή η σχετική νομοθεσία ή απευθείας στο Υπουργείο Εργασίας.