Σήμερα 23/06/2014 το απόγευμα (Σημείωση: η συνάντηση ακυρώθηκε από την ΕΔΕΚ για μεταγενέστερη ημερομηνία)
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας Π.Ο.Π.Ο. προσκλήθηκε σε συνάντηση με την ΕΔΕΚ για συζήτηση κυρίωςς του νομοσχεδίου για το Ελάχιστα Εγγυημένο Εισόδημα.

Τελικά η συνάντηση ακυρώθηκε από την ΕΔΕΚ για μεταγενέστερη ημερομηνία). Υπήρξε όμως συζήτηση του θέματος με βουλευτές της ΕΔΕΚ (όπως και άλλων κομμάτων) στο περιθώριο της συνεδρίασης της Βουλής.