Νέα πρόσκληση και η Π.Ο.Π.Ο. ξανά στη Βουλή
για τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το Ελάχιστα Εγγυημένο Εισόδημα:…
Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας Π.Ο.Π.Ο. προσκλήθηκε ξανά και έχει ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το ΕΕΕ.

Ο πρόεδρος της Οργάνωσης κ. Ευθύμιος Στρούθος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Αντώνης Χ””Αντώνης σήμερα θα βρίσκονται ξανά στη Βουλή για τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το ΕΕΕ.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας Π.Ο.Π.Ο. ετοίμασε και έδωσε γραπτώς τις θέσεις της