Εκδήλωση Βράβευσης μελών που υπηρέτησαν την στρατιωτική τους θητεία από την Π.Ο.Π.Ο. Λάρνακας στις 18/10/2014

Πληροφορίες και έντυπο δηλώσεων:
Η Π.Ο.Π.Ο. Λάρνακας προτίθεται να τιμήσει τα μέλη της τα οποία τόσον ο πατέρας όσο και οι 3 υιοί έχουν υπηρετήσει κανονικά την στρατιωτική τους θητεία.Η προγραμματιζόμενη εκδήλωση η αναμένεται να γίνει το Σαββάτο 18/10/2014 η ώρα 19:00 στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. Καλούμε τα μέλη της ΠΟΠΟ Λάρνακας τα οποία εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας στο τηλ:24627711 για να συμπληρώσουν το έντυπο με τα στοιχεία τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Έντυπο ενδιαφέροντος:

ΔΗΛΩΣΗ

Ενδιαφέρομαι για συμμετοχή σε εκδήλωση που πιθανόν να πραγματοποιήσει η Π.Ο.Π.Ο. Λεμεσού για τα μέλη της που έχουν υπηρετήσει κανονική στρατιωτική θητεία, τόσο ο πατέρας όσο και οι 3 υιοί της οικογένειας.

Υποβάλλομεν τα πιο κάτω στοιχεία στην Π.Ο.Π.Ο. για τους σκοπούς της εκδήλωσης:

Πατέρας:

Επίθετο:
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Αρ. Μητρώου ΠΟΠΟ:
Αρ. Ταυτότητας:
ΑΣΜ:
Ημερ.Γέννησης:
Τηλ:

1ο Παιδί:

Επίθετο:
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Αρ. Μητρώου ΠΟΠΟ:
Αρ. Ταυτότητας:
ΑΣΜ:
Ημερ.Γέννησης:
Τηλ:

2ο Παιδί:

Επίθετο:
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Αρ. Μητρώου ΠΟΠΟ:
Αρ. Ταυτότητας:
ΑΣΜ:
Ημερ.Γέννησης:
Τηλ:

3ο Παιδί:

Επίθετο:
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Αρ. Μητρώου ΠΟΠΟ:
Αρ. Ταυτότητας:
ΑΣΜ:
Ημερ.Γέννησης:
Τηλ:

Δηλώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή κι εξουσιοδοτούμε την Π.Ο.Π.Ο να τα διερευνήσει εάν επιθυμεί για να διαπιστώσει την ορθότητα τους.

Ο Δηλών

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .