ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Π.Ο.Π.Ο. ΛΕΜΕΣΟΥ

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή

8:30π.μ. – 1:00π.μ

Δευτέρα -Τρίτη – Τετάρτη

13:30μ.μ – 17:30μ.μ

Πέμπτη

14:00μ.μ. – 17:30 μ.μ.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ