Η Unilink Education Services στην Πάφο παρέχει την ολοκληρωμένη διεργασία εξεύρεσης Πανεπιστημίου στην Μεγάλη Βρετανία προς τα μέλη της ΠΟΠΟ Πάφου στην τιμή των 290 Ευρώ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα.

 • Γενική ενημέρωση όπως κριτήρια εισδοχής, διαδικαστικά, ενημέρωση εξόδων και άλλα
 • Επεξήγηση Ευρωπαϊκού Φοιτητικού Δανείου (Student Finance Loan)
 • Έρευνα και ενημέρωση για κλάδους σπουδών
 • Βοήθεια στην επιλογή κλάδου σπουδών
 • Έρευνα για πανεπιστήμια αναλόγως των ακαδημαϊκών προσόντων του υποψήφιου φοιτητή
 • Αίτηση UCAS
 • Παρακολούθηση της αίτησης
 • Συχνή επικοινωνία με τα πανεπιστήμια και αποστολή των αναγκαίων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή
 • Καθοδήγηση στην σωστή τελική επιλογή πανεπιστημίου αναλόγως των απαντήσεων
 • Συμπλήρωση αίτησης Student Finance Loan για κάλυψη των διδάκτρων του υποψηφίου φοιτητή
 • Ενημέρωση και εξασφάλιση διαμονής
 • Απεριόριστος αριθμός συναντήσεων χωρίς επιπλέον χρέωση κατά την διάρκεια της πιο πάνω διαδικασίας
 • Μία δωρεάν συνάντηση στα γραφεία τους για ενημέρωση για τα όσα έχουν σχέση με τα Βρετανικά Πανεπιστήμια και την πλήρη ενημέρωση για τους κλάδους που ενδιαφέρουν τους υποψηφίους φοιτητές/φοιτήτριες . Το κόστος κάθε συνάντησης είναι 40 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού Ελευθέριου Βενιζέλου 51 Γραφείο 104 8021 Πάφος. Τηλέφωνο 26221442 paphos@unilink.com.cy