Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017, κοινή συνάντηση μεταξύ των ηγεσιών της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων (Π.Ο.Π.) και της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (Π.Ο.Π.Ο.).

Κατά τη συνάντηση αυτή, οι ηγεσίες των δύο Οργανώσεων, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, που απασχολούν τα μέλη των δύο Οργανώσεων, αλλά και ευρύτερα θέματα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα τα μέλη τους, όσο και την κοινωνία γενικότερα. Κατάθεσαν, αντίστοιχα, τις ανησυχίες τους για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας και τα ζοφερά δημογραφικά δεδομένα του τόπου μας, σημειώνοντας πως αν δεν λάβουμε έγκαιρα μέτρα και δεν ενισχύσουμε τις γεννήσεις σε μερικές δεκαετίες η Κύπρος δεν θα μπορεί να φροντίσει τους ανθρώπους της και αυτό εμπερικλείει σοβαρότατους κινδύνους για την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού.

Οι ηγεσίες των δύο Οργανώσεων επισημαίνουν πως η στόχευση των πολυμελών οικογενειών με τις περικοπές των επιδομάτων και των χορηγιών, καθώς και την μείωση και την κατάργηση άλλων ωφελημάτων και παροχών τους, κατά την περίοδο της κρίσης του 2011 – 2013, έπληξαν στον μέγιστο βαθμό τα μέλη των δύο Οργανώσεων, μείωσαν το βιοτικό τους επίπεδο, αύξησαν τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δυσκόλεψαν, υπέρ του δέοντος, την διαβίωση, την ανάπτυξη και τη μόρφωση των παιδιών τους.

Μέσα στα πλαίσια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε ένα ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, συμφωνήθηκε η ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας των δύο Οργανώσεων και η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων για την από κοινού προώθηση και επίλυση των προβλημάτων που μαστίζουν τις πολυμελείς οικογένειες του τόπου μας.