Έγινε την Τρίτη 25 Απριλίου συνάντηση αντιπροσωπείας της Γραμματείας της ΠΟΠΟ με τον Υπουργό Υγείας κ. Γιώργο Παμπορίδη. Κατά την συνάντηση ο έντιμος υπουργός επεξήγησε τις προτεινόμενες πρόνοιες και προτάσεις για το Γενικό Σχέδιο Υγείας, πότε και πώς αναμένεται να λειτουργήσει και πώς αναμένεται να καλύψει τις διάφορες ομάδες πληθυσμού. Επίσης ξεκαθάρισε ότι το σχέδιο θα είναι γενικό, όλοι θα συνεισφέρουν και θα είναι μονοασφαλιστικό. Η αντιπροσωπεία της ΠΟΠΟ υπό τον Πρόεδρο της οργάνωσης αφού ευχαρίστησε τον Υπουργό για την εμπεριστατωμένη ανάλυση που μας έκαμε, κατέθεσε τις δικές μας απόψεις και εισηγήσεις, θέσαμε ερωτήσεις και καλέσαμε τον έντιμο υπουργό όπως τις λάβει υπόψιν. Η συνάντηση κρίθηκε από τα μέλη της αντιπροσωπείας ως πολύ θετική.