Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Πρόδρομου Προδρόμου απέστειλε η ΠΟΠΟ σχετικά με τα προβλήματα τρίτεκνων οικογενειών όσον αφορά την τηλεκπαίδευση:

“Με τα νέα μέτρα προστασίας έναντι της πανδημίας covid-19 και με τον νέο τρόπο διδασκαλίας της τηλεκπαίδευσης, η Οργάνωση μας θέλει να σας εκφράσει τους προβληματισμούς για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες οικογένειες.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τρίτεκνων οικογενειών όπου τα δύο ή και τα τρία παιδιά θα πρέπει ταυτόχρονα να παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα και αντιμετωπίζουν πρόβλημα ένεκα του γεγονότος ότι δεν έχουν αρκετές συσκευές για να μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά τα μαθήματα τους.

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επιδεινώθηκαν λόγω της πανδημίας επηρέασαν πάρα πολλές τρίτεκνες οικογένειες και η αναγκαία –λόγω τηλεκπαίδευσης- αγορά επιπρόσθετων συσκευών δημιουργεί σοβαρότατο πρόβλημα με τελικούς αποδέκτες τα ίδια τα παιδιά. Στις περιπτώσεις που η οικογένεια δεν μπορεί να παρέχει αυτό τον τεχνολογικό εξοπλισμό στα παιδιά, αναπόφευκτα το πρόβλημα μεταφέρεται στους ώμους των μαθητών οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση σε σχέση με τους συμμαθητές τους.

Το ίδιο πρόβλημα είχε παρουσιαστεί και στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Οι λύσεις ήταν μπαλωματικές και προσωρινές αφού τα ηλεκτρονικά τάμπλετς που δόθηκαν σε μαθητές ήταν λιγότερα από τις πραγματικές ανάγκες. Πολλοί μαθητές, ειδικότερα της Δημοτικής εκπαίδευσης, δανείστηκαν συσκευές μετά από πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και αλληλέγγυων γονιών.

Υπενθυμίζουμε ότι με το πέρας του πρώτου lockdown υπήρξε δέσμευση από πλευράς σας ότι σε περίπτωση δεύτερου κύματος της πανδημίας το κράτος θα είναι έτοιμο να παράσχει εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, πράγμα ωστόσο που απ’ ότι διαπιστώνουμε δεν ισχύει.

Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την πολιτική του Υπουργείου σας στο συγκεκριμένο ζήτημα και για τις ενέργειες σας έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στη διδασκαλία και να μην δημιουργούνται μαθητές πολλών ταχυτήτων.”