Αντιπροσωπεία της  Γραμματείας της Οργάνωσης  μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Ευθύμιο Στρούθο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Πάμπο Ηρακλείδη και τον Γενικό Γραμματέα Σόλωνα Κασίνη, είχε στις 12/02/2021 συνάντηση με το Πρόεδρο του Κ.Σ. ΕΔΕΚ κ. Μαρίνο Σιζόπουλο .

Κατά την συνάντηση ο Πρόεδρος της Οργάνωσης παρουσίασε την τραγική εικόνα του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας, την υπογεννητικότητα, τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες από την γήρανση του πληθυσμού, την αύξηση των δαπανών υγείας ,  τις επιπτώσεις  στο ασφαλιστικό  και τις πολιτικές συνέπειες από τη δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού στη Κύπρο. Τονίστηκε επίσης το γεγονός ότι η πολιτεία δεν έχει  ακόμα  υιοθετήσει ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ανέφερε ότι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα  και συμφώνησε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν Εθνικό θέμα γι΄αυτό κατά την ψήφιση των προϋπολογισμών του κράτους, η ΕΔΕΚ προσπάθησε να το αναδείξει. Θα πρέπει είπε, σταδιακά να αρχίσουν να υλοποιούνται μέτρα από την πολιτεία  για την αύξηση των γεννήσεων  στα πλαίσια μιας συγκροτημένης πολιτικής με την στήριξη των νέων ζευγαριών με στόχο την αύξηση των γεννήσεων, όπως η επιδότηση των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, επίσης  χρειάζεται  η δημιουργία υποδομών , καθώς και η στήριξη τους στην απόκτηση στέγης.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ συμφώνησε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός θα μπορούσε να υλοποιηθεί κάτω από την δημιουργία μιας Διεύθυνσης Δημογραφικού, με την υιοθέτηση κινήτρων και μέτρων που θα υλοποιούνται ανά  5ετία και σε βάθος 20ετίας ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά.

Εξέφρασε επίσης την αμέριστη στήριξη του στο αίτημα μας για την αναγνώριση της τρίτεκνης οικογένειας ως πολύτεκνης , αφού αποτελεί το κλειδί στην υπογεννητικότητα.

Παραδώσαμε επίσης αναλυτικό υπόμνημα με τις εισηγήσεις και προτάσεις μας για το δημογραφικό και τα δίκαια αιτήματα της Οργάνωσης μας.

Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ)