Αντιπροσωπεία της  Γραμματείας της Οργάνωσης  μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Ευθύμιο Στρούθο, τον Γενικό Γραμματέα Σόλωνα Κασίνη και το Οργανωτικό Γραμματέα Αντώνη Χ¨Αντώνη , είχε στις 09/03/2021 συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργο Λιλλήκα και τον Πρόεδρο του ΕΛΑΜ Χρίστο Χρίστου.

Κατά τις συναντήσεις ο Πρόεδρος της Οργάνωσης παρουσίασε την τραγική εικόνα του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας, την υπογεννητικότητα, τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες από την γήρανση του πληθυσμού, την αύξηση των δαπανών υγείας ,  τις επιπτώσεις  στο ασφαλιστικό  και τις πολιτικές συνέπειες από τη δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού στη Κύπρο. Τονίστηκε επίσης το γεγονός ότι η πολιτεία δεν έχει  ακόμα  υιοθετήσει ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του.

Σε συνοπτικό υπόμνημα της Οργάνωσης μας, προτάθηκαν τρία κίνητρα που πρέπει να δοθούν κατά προτεραιότητα στις τρίτεκνες οικογένειες 1. αναγνώριση της τρίτεκνης οικογένειας ως πολύτεκνης 2.  άμεση επιδότηση των παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και 3. Η ένταξη των τρίτεκνων οικογενειών στα στεγαστικά προγράμματα του κράτους.

Τόσο ο Πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών όσο και ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ ,  συμφώνησαν ότι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα  και  ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν Εθνικό θέμα, γι΄αυτό σαν τέτοιο θα πρέπει να συζητηθεί και σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου.  Είπαν ότι ωρίμασαν πλέον οι συνθήκες για την αναγνώριση των τριτέκνων οικογενειών , ως πολύτεκνων.

Παραδώσαμε επίσης αναλυτικό υπόμνημα με τις εισηγήσεις και προτάσεις μας για το δημογραφικό και τα δίκαια αιτήματα της Οργάνωσης μας.

Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ)