Καλούνται τα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ) στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 08 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.45μμ στη Λευκωσία, στο Πολυδύναμο Κέντρο Παλαία Αγορά Παλουριώτισσα.

Θέματα του Συνεδρίου:
1. Έκθεση πεπραγμένων του ΚΔΣ – από τον Πρόεδρο Ευθύμιο Στρούθο για την περίοδο 2019 – 2020.
2. Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης – εξελεγμένοι λογαριασμοί, για την 2ετία 2019 – 2020, από τον Γενικό Ταμία Χριστόδουλο Πιτσιρή.
3. Έκθεση Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου – για την περίοδο 2020 – 2021 από την Πρόεδρο Μαίρη Βασίλακκα.
4. Συζήτηση επί των πεπραγμένων και λήψη αποφάσεων.
5. Έκγριση Ψηφίσματος.