Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. ΠΟΠΟ Λευκωσίας – Κερύνειας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο  Χαράλαμπο Ηρακλείδη και τον Αντιπρόεδρο Χαράλαμπο Γεωργίου, είχε στις 26/07/2022 συνάντηση με αντιπροσωπεία της Γραμματείας της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Χαράλαμπο Διονυσίου και τον Β΄ Αντιπρόεδρο Κώστα Κώστα.

Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της ΠΟΠΟ παρουσίασε τον πίνακα γεννήσεων και συζητήθηκε η τραγική εικόνα του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας, η υπογεννητικότητα και τη γήρανση του πληθυσμού.

Ανέφερε, επίσης, ότι  ωρίμασαν πλέον οι συνθήκες μετά από 22 χρόνια δράσης της Οργάνωσής μας, για την πλήρη  αναγνώριση της τρίτεκνης οικογένειας ως πολύτεκνης με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Συζητήθηκαν επίσης διάφορα αιτήματά μας που αφορούν στις χρεώσεις που γίνονται στους μαθητές στα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και ειδικά για τη συνδρομή προς τους Συνδέσμους Γονέων. Όπως αναφέραμε, είναι δύσκολο όταν έχεις 2 και πάνω παιδιά στη Μέση Εκπαίδευση, ειδικά για οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα, να πληρώσουν όλο το ποσό της συνδρομής στους Συνδέσμους Γονέων.

Η Οργάνωση ζήτησε από τη Συνομοσπονδία όπως μελετήσει  το θέμα να παραχωρηθεί  έκπτωση στο ποσό της συνδρομής  για τις τρίτεκνες οικογένειες

Η αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας δήλωσε ότι κατανοεί το αίτημα και θα το μεταφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης και προώθησης αυτής στους Συνδέσμους Γονέων.