ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΠΟ – Συνάντηση με τον Υποψήφιο Πρόεδρο κ. Χρίστο Χρίστου

Ο Πρόεδρος Ευθύμιος Στρούθος, μαζί με αντιπροσωπεία από μέλη της Γραμματείας της Οργάνωσης , είχαν στις 30/08/2022 συνάντηση με τον  Υποψήφιο Πρόεδρο της  Κυπριακής Δημοκρατίας  κ. Χρίστο Χρίστου.

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης παρουσίασε την τραγική εικόνα του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας, την υπογεννητικότητα, τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες από την γήρανση του πληθυσμού, την αύξηση των δαπανών υγείας ,  τις επιπτώσεις  στο ασφαλιστικό  και τις πολιτικές συνέπειες από τη δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού στη Κύπρο. Τονίστηκε επίσης το γεγονός ότι η πολιτεία δεν έχει  ακόμα  υιοθετήσει ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του.

Ο κ. Χρίστου συμφώνησε ότι το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα, το κόμμα του παρακολουθεί από κοντά  το θέμα αφού προεδρεύει και της Ad-Hoc Επιτροπής της Βουλής   είπε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν Εθνικό θέμα, γι΄αυτό σαν τέτοιο θα πρέπει να συζητηθεί και σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου, επίσης είπε ότι πράγματι ωρίμασαν πλέον οι συνθήκες για την αναγνώριση των τρίτεκνης οικογένειας, ως πολύτεκνης.

Ο Πρόεδρος στο τέλος  παρέδωσε το ψήφισμα του τελευταίου μας Συνεδρίου με τα  βασικά αιτήματα  της Οργάνωσης μας καθώς επίσης και τις προτάσεις μας για τον καταρτισμό της Εθνικής Δημογραφικής Πολιτικής.

Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ)