Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογενείας  πληροφορεί  τα μέλη της  ότι θα παρέχεται δωρεάν είσοδος στη Γιορτή του Κρασιού για μία ημέρα της δικής τους επιλογής.
Η Γιορτή του Κρασιού θα πραγματοποιηθεί από τις 17 μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2022. Για να σας  επιτραπεί η δωρεάν είσοδος θα πρέπει απαραίτητα κατά την επίσκεψή σας να παρουσιάσετε  την  ταυτότητά Π.Ο.Π.Ο.  για το έτος 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γιορτής 25-344402 και 25-344952.
Η Π.Ο.Π.Ο.  εκφράζει και δημόσια τις ευχαριστίες της προς το Δήμο Λεμεσού για την παραχώρηση δωρεάν εισόδου στη Γιορτή του Κρασιού.