ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΠΟ – Συνάντηση με την Υπουργό Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου

Ο Πρόεδρος Ευθύμιος Στρούθος, μαζί με αντιπροσωπεία από μέλη της Γραμματείας της Οργάνωσης , είχαν στις 27/10/2022 συνάντηση με την  Υπουργό Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου.

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης παρουσίασε την τραγική εικόνα του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας, την υπογεννητικότητα, τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες από την γήρανση του πληθυσμού, την αύξηση των δαπανών υγείας ,  τις επιπτώσεις  στο ασφαλιστικό  και τις πολιτικές συνέπειες από τη δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού στη Κύπρο. Τονίστηκε επίσης το γεγονός ότι η πολιτεία δεν έχει  ακόμα  υιοθετήσει ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του. Ανέφερε επίσης ότι ή ενέργεια το ηλεκτρικό ρεύμα , όπως και το νερό είναι βασικά αγαθά για την διαβίωση και θα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους ιδιαίτερα στις πολυμελείς οικογένειες. Ζητήθηκε όπως στηριχτούν οι τρίτεκνες οικογένειες με την επιδότηση για την εγκατάσταση φωτοβολταΪκών.

Η κ. Υπουργός ανέφερε ότι στο Σχέδιο χορηγιών για το 2022-2023 για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών παρέχει αυξημένη χορηγία  μέχρι και €5,000  για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου για 3 τέκνα. Δεσμεύτηκε να μας αποσταλεί το Σχέδιο προς ενημέρωση των μελών μας .

Ο Πρόεδρος στο τέλος  παρέδωσε το ψήφισμα του τελευταίου μας Συνεδρίου με τα  βασικά αιτήματα  της Οργάνωσης μας καθώς επίσης και τις προτάσεις μας για τον καταρτισμό της Εθνικής Δημογραφικής Πολιτικής.

Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ)

 

Σε συνέχεια της  συνάντησης παραθέτουμε τις πιο κάτω πληροφορίες:

 

  1. Το «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε κατοικίες 2022-2023» παρέχει σημαντικά αυξημένη χορηγία (μέχρι €5.000) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

2.       Με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 22/08/2022, στους ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούν να επωφεληθούν από το πιο πάνω Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνονται πλέον οι:

«πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω».

  1. Όλες οι πληροφορίες για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β του Σχεδίου Χορηγιών παρέχονται εδώ: https://resecfund.org.cy/katigoria_3b_2022
  2. Έντονη παρότρυνση μας προς όλους τους ενδιαφερόμενους αιτητές, πρωτίστως για σκοπούς δικής τους προστασίας, είναι να αφιερώνουν χρόνο να μελετούν τις πληροφορίες και πρόνοιες του Σχεδίου Χορηγιών. Η ενημέρωση για τις πρόνοιες ενός Σχεδίου Χορηγιών, περιλαμβανομένης της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί ή/και των υποχρεώσεων/δικαιωμάτων των αιτητών, δεν πρέπει να αναμένεται ότι μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου ή/και από τρίτους.
  3. Για τυχόν εξειδικευμένα ζητήματα ή/και απορίες, οι ενδιαφερόμενοι παροτρύνονται όπως επικοινωνούν μαζί μας γραπτώς μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα (η απάντηση κατά κανόνα αποστέλλεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα – είναι σημαντικό για εξειδικευμένα ζητήματα να ζητείται και να τηρείται η απάντηση γραπτώς).
  4. Επισημαίνεται ότι για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β, οι αιτητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν όπως  η χορηγία καταβληθεί απευθείας στον εγκαταστάτη του Φωτοβολταϊκού Συστήματος προς εξόφληση των τιμολογίων αγοράς (βλ. παρ. 5.1(vi) του Σχεδίου Χορηγιών). Κατά συνέπεια, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία μεταξύ αιτητή-εταιρείας, οι αιτητές μπορούν να καταβάλουν μόνο το υπόλοιπο ποσό στην εταιρεία (λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ύψος της χορηγίας, το υπόλοιπο ποσό είναι αναλογικά περιορισμένο).