Ο Πρόεδρος Ευθύμιος Στρούθος, μαζί με αντιπροσωπεία από μέλη της Γραμματείας της Οργάνωσης , είχαν στις 18/11/2022 συνάντηση με τον Υποψήφιο Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Χριστόδουλο Πρωτοπαπά .
Κατά την συνάντηση ο Πρόεδρος της Οργάνωσης παρουσίασε την τραγική εικόνα του δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας, την υπογεννητικότητα, την γήρανση του
πληθυσμού, τις συνέπειες καθώς και τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση του καθώς η πολιτεία δεν έχει υιοθετήσει ακόμα ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του.
Ανέφερε επίσης ότι ωρίμασαν πλέον οι συνθήκες μετά από 22 χρόνια δράσης της Οργάνωσης μας , για την πλήρη αναγνώριση της τρίτεκνης οικογένειας ως πολύτεκνης με
ότι αυτό συνεπάγεται, την εξομοίωση του επιδόματος τέκνου και της αντιμισθίας των εθνοφρουρών.
Ο κ. Πρωτοπαπάς , άκουσε με προσοχή τις θέσεις και τις διαπιστώσεις της Οργάνωσης μας και συμφώνησε ότι το δημογραφικό είναι ένα μείζον πολυδιάστατο πρόβλημα καθώς και ο
ίδιος γνωρίζει από πρώτο χέρι όλες τις δυσκολίες ως τρίτεκνος. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ακρίβεια και στην τιμή του ρεύματος και στο τεράστιο πρόστιμό 200 εκατ. τον χρόνο που
καλούμαστε να πληρώνουμε για τους ρύπους, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών , ιδιαίτερα από τις πολυμελείς οικογένειες. Αναφέρθηκε
επίσης στην επέκταση των ολοήμερων σχολείων για στηριχτεί η εργαζόμενη μητέρα.
Συμφώνησε με την θέση μας για τον καταρτισμό Εθνικής Δημογραφικής πολιτικής με μακροχρόνιο ορίζοντα η οποία θα υλοποιείται από την εκάστοτε Κυβέρνηση.
Ο Πρόεδρος στο τέλος παρέδωσε το ψήφισμα του τελευταίου μας Συνεδρίου με τα βασικά αιτήματα της Οργάνωσης μας καθώς επίσης και τις προτάσεις μας για τον καταρτισμό της
Εθνικής Δημογραφικής Πολιτικής.