Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022, η προβολή της κινηματογραφικής ταινίας Enkanto στον κινηματογράφο ΡΙΟ για τα παιδιά των μελών μας. Τα παιδιά και οι γονείς πέρασαν ένα όμορφο πρωινό .