Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 στην δημοσιογραφική Εστία στην Λευκωσία θα γίνει Δημοσιογραφική Διάσκεψη από τις 10.30 μέχρι τις 12.30.

Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι θέσεις  της  οργάνωσης και ενημέρωση στα μέλη μας για το αποτέλεσμα των συναντησεων με τους υποψήφιους Προέδρους.