Το American College αποφάσισε να  παραχωρήσει υποτροφίες για σπουδές στα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα με τη μορφή ποσοστιαίας έκπτωσης πάνω στα δίδακτρα ως
ακολούθως:
Δικαιούχοι: μέλη και οικογένειες μελών της Οργάνωσης
Ύψος / Διάρκεια: Υποτροφίες 20% για όλα τα έτη σπουδών (προσφέρεται μεγαλύτερο ποσοστό υποτροφίας σε δικαιούχους με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες)
Ισχύει για έναρξη σπουδών: Χειμερινό εξάμηνο (Fall semester) 2023
Καταληκτική ημερομηνία αίτησης: Παρασκευή, 1/9/2023
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα, 9/10/2023

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων από συναφείς σπουδές ώστε να μειώσουν τη διάρκεια και το κόστος των σπουδών τους!
Για την παροχή των υποτροφιών, ο κάθε δικαιούχους θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια εισδοχής του κολεγίου  και να υποβάλει αίτηση για παραχώρηση υποτροφίας μέχρι την πιο πάνω
καταληκτική ημερομηνία.
Το κολλέγιο  προσφέρει αξιολογημένα – πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών των οποίων ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). ).

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και το κολέγιο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.ac.ac.cy.

Μπορειτε να  επισκεφθείτε το κολέγιο  στη Λεωφόρο Ομήρου 3, 1097 Λευκωσία.