Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής μας προσφοράς, η Διεύθυνση του American College
αποφάσισε να σας παραχωρήσει υποτροφίες για σπουδές στα Προπτυχιακά και
Μεταπτυχιακά προγράμματα με τη μορφή ποσοστιαίας έκπτωσης πάνω στα δίδακτρα ως
ακολούθως:
Δικαιούχοι: μέλη και οικογένειες μελών της Οργάνωσης
Ύψος / Διάρκεια: Υποτροφίες 20% για όλα τα έτη σπουδών *
Ισχύει για έναρξη σπουδών: Χειμερινό εξάμηνο (Fall semester) 2023
Καταληκτική ημερομηνία αίτησης: Παρασκευή, 1/9/2023
Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα, 9/10/2023

* προσφέρεται μεγαλύτερο ποσοστό υποτροφίας σε δικαιούχους με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων από συναφείς σπουδές
ώστε να μειώσουν τη διάρκεια και το κόστος των σπουδών τους!

Για την παροχή των υποτροφιών, ο κάθε δικαιούχους θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια εισδοχής
του κολεγίου μας και να υποβάλει αίτηση για παραχώρηση υποτροφίας μέχρι την πιο πάνω
καταληκτική ημερομηνία.

Το κολλέγιο μας προσφέρει αξιολογημένα – πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών των
οποίων ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). ). Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και το
κολέγιο μας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.ac.ac.cy.
Επισκεφθείτε το κολέγιο μας στη Λεωφόρο Ομήρου 3, 1097 Λευκωσία

Τηλέφωνο: 22368000