ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2022-2023

Στις 22/08/2022 έχει τροποποιηθεί το πιο πάνω Σχέδιο Χορηγιών και έχει διευρυνθεί ο κατάλογος ευάλωτων καταναλωτών που μπορούν να επωφεληθούν.

Πολύτεκνες ή Τρίτεκνες οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων  Πρόνοιας για τρία εξαρτώμενα παιδιά και πάνω (καταργείται το εισοδηματικό κριτήριο των €51.258). Πρέπει να παίρνουν το επίδομα τέκνου και για τα 3 παιδιά.

Για πληροφορίες στο: www.ref.org.cy ή στο 22409350.