Ο Δήμος Λεμεσού και η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας  (ΠΟΠΟ) πληροφορούν τους τρίτεκνους
ότι θα παρέχεται δωρεάν είσοδος στη Γιορτή του Κρασιού για μία ημέρα της δικής του επιλογής.
Η Γιορτή του Κρασιού θα πραγματοποιηθεί από τις 7 με 15 Οκτωβρίου 2023.
Για να τους επιτραπεί η δωρεάν είσοδος θα πρέπει απαραίτητα κατά την επίσκεψη τους να παρουσιάσουν την  ταυτότητα της ΠΟΠΟ τους για το έτος 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Γιορτής 25-344402 και 25-344952.
Η Π.Ο.Π.Ο. εκφράζει και δημόσια τις ευχαριστίες της προς το Δήμο Λεμεσού
για την παραχώρηση δωρεάν εισόδου στη Γιορτή του Κρασιού στους τρίτεκνους .