Καλούνται τα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ)  στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο που  θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17.30  στη Λευκωσία, στη Δημοσιογραφική εστία.

 

Θέματα  του Συνεδρίου:

Έκθεση πεπραγμένων του ΚΔΣ – από τον Πρόεδρο Ευθύμιο Στρούθο για τη περίοδο 2022-2023.

Έκθεση Οικονομικής Διαχείρισης, εξελεγμένοι λογαριασμοί, για το έτος 2022 από τον Γενικό Ταμία Χριστόδουλο Πιτσιρή.

Έκθεση Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου- για το έτος2022- 2023 από την Πρόεδρο Μαίρη Βασίλακκα.

Συζήτηση επί των πεπραγμένων και λήψη αποφάσεων.

Έγκριση Ψηφίσματος

 

Τέλος Συνέδριου.