Την τετάρτη 17 Ιανουαρίου στα πλαίσια της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΠΟ Λεμεσού ο Πρόεδρος μας φίλος Μάριος Χατζηγιάννης έκοψε την βΑσιλοπιττα της οργάνωσης.
Το τυχερό φλουρί το βρήκε η Αντιπρόεδρος μας η φίλη Χαρουλα Σόλου .