ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΦΟΥ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΩΡΑ 5.00Μ.Μ.-7.00Μ.Μ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 26937414