Το KES College με τη μακρά προσφορά του για 53 χρόνια (από το 1971) στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι του τόπου μας θέλοντας να βοηθήσει την Πενταμελή Οικογένεια, προσφέρει σε όλα
τα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024- 2025 υποτροφίες ύψους 20% στα ήδη χαμηλά δίδακτρα φοίτησης του κολλεγίου μας, για
τα Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα σπουδών που προσφέρει για όλα τα χρόνιασπουδών (υπό προϋποθέσεις).

Η προσφορά αφορά όλα τα Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών πουπροσφέρει το KES College και ως εκ τούτου τα παιδιά πενταμελών οικογενειών, πέραν της
πιο πάνω έκπτωσης – υποτροφίας μας, θα επωφελούνται επιπρόσθετα και της ετήσιας Κρατικής χορηγίας και ακόμα στα Τετραετή προγράμματα σπουδών μας επιπλέον και της
Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Φοιτητικό πακέτο) μειώνοντας ακόμη περισσότερο το ετήσιο κόστος φοίτησής τους.
Για την εξασφάλιση της υποτροφίας ύψους 20% από μέλη της Οργάνωσής σας, βασική προϋπόθεση είναι η επίδειξη ανανεωμένης Ταυτότητας της Παγκύπριας Οργάνωσης
Πενταμελούς Οικογένειας για το έτος 2024.

Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο www.kescollege.ac.cy  για να ενημερωθείτε για τα Προγράμματα σπουδών που προσφέρει το KES College.