Την Δευτέρα 29/4/2024, έγινε συνάντηση αντιπροσωπείας της γραμματείας ΠΟΠΟ Λεμεσού, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής κ. Μάριο Χατζηγιάννη, την Αντιπρόεδρο κ. Χαρούλα Σώλου,  τον Γραμματέα κ.Απόστολο Ψαρά  και τον Β. ταμεία  κ.  Χαράλαμπο Αναστασίου και την λείτουργό του γραφείου στην Λεμεσό κ. Γιώτα Καραβέλα , με τον υποψήφιο Πρόεδρο Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού κ. Γιάννη Τσουλόφτά, στα γραφεία του κ Τσουλόφτα, με αντικείμενο συζήτησης τις νέες προοπτικές που μπορεί ο νέος οργανισμός Αυτοδιοίκησης να προσφέρει στον πολίτη.

Παράλληλα συζητήθηκαν και οι  δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πενταμελής οικογένειες στις σημερινές συνθήκες με την ακρίβεια,  και  τις δυνατότητες  διευκολύνσεων  και ωφελήματων προς  τις  Πενταμελείς  Οικογένειες , που θα μπορούσε ο νέος οργανισμός  μετά την σύσταση και δραστηριοποίηση του να δώσε προς τα μέλη μας.

Υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των μερών   και αποφασίστηκε όπως αυτός ο διάλογος συνεχιστεί και μετα τις εκλογές.