Το City Unity College Nicosia, ανακοινώνει την παροχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών για το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2024, προς όλα τα μέλη της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας, και μέλη των οικογενειών τους. Όλα τα προγράμματα είναι αξιολογημένα από τον Κυπριακό Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) και οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι δικαιούχοι της Φοιτητικής Χορηγίας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών.
Κριτήρια Εισδοχής
Για εγγραφή σε Δίπλωμα ή Πτυχίο: Απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμο προσόν.
Για εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Η ελάχιστη απαίτηση για εισδοχή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, είναι ένα πρώτο πτυχίο (Bachelor’s Degree) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο.
Επάρκεια στην Αγγλική Γλώσσα: Φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν σε πρόγραμμα που προσφέρεται στην Αγγλική Γλώσσα, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL, IGCSE, IELTS κλπ. όπως αυτά αναφέρονται στους εσωτερικούς κανονισμούς του Κολεγίου. Εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική, δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι φοιτητές δεν κατέχουν κάποιο από τα πιο πάνω πιστοποιητικά, θα παρακαθήσουν σε εξέταση επάρκειας Αγγλικών, προκειμένου να εξακριβωθεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας και να εγγραφούν στο αντίστοιχο τμήμα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο Εισδοχής admissions@cityu.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22 332333.