Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Κατά τις εργασίες του 8ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΠΟΠΟ που έγινε στις 6 Νοεμβρίου 2016 στο Αμφιθέατρο της CYTA στην Δασούπολη οι σύνεδροι αφού έλαβαν υπόψη τις πιο κάτω διαπιστώσεις ενέκριναν το ακόλουθο ψήφισμα.

Η ΠΟΠΟ διαπιστώνει τα ακόλουθα:

Το δημογραφικό πρόβλημα επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο με τον δείκτη των γεννήσεων να βρίσκεται σήμερα στο 1.1, ενώ ο δείκτης αναπλήρωσης του πληθυσμού θα έπρεπε να είναι στο 2.1.

Τα σημαντικά ωφελήματα που κερδήθηκαν με συντονισμένες προσπάθειες από την Οργάνωση μας στα 16 χρόνια από την ίδρυση μας και που στόχο είχαν την ανατροπή της συνεχιζόμενης πτωτικής τάσης των γεννήσεων, ανατράπηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης και των συνεπακόλουθων περικοπών που επιβλήθηκαν στο επίδομα τέκνου, τη φοιτητική χορηγία, την κατάργηση του επιδόματος μάνας, αλλά και των άλλων φορολογικών μέτρων που επιβλήθηκαν και έχουν πλήξει ιδιαίτερα τις πολυμελείς οικογένειες.

Η δημογραφική πολιτική του κράτους διακατέχεται από παλινδρομήσεις ανάλογα με την εκάστοτε κυβέρνηση και τις οικονομικές συνθήκες, αντί της υπάρξεις ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη στήριξη της οικογένειας και του παιδιού, με τα αναγκαία κοινωνικά μέτρα.

Η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων χωρίς των εκ των προτέρων δημιουργία υποδομών πλήττει τον θεσμό της οικογένειας και αυξάνει την υπογεννητικότητα.

Ο Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής που δημιουργήθηκε με σκοπό την αναστροφή του δείκτη γεννήσεων έχει ατονήσει παντελώς.

ΨΗΦΙΣΜΑ:

Από την Πολιτεία:

1. Ζητούμε την αναγνώριση της τρίτεκνης οικογένειας ως πολύτεκνης και την ισότιμη μεταχείριση της, με την παροχή όλων των ωφελημάτων όπως τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

2. Εξίσωση του επιδόματος τέκνου, όπως ισχύει και στις εξαμελείς οικογένειες.

3. Επαναφορά του επιδόματος μάνας που έχει καταργηθεί για όλες τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω.

4. Εξίσωση της αντιμισθίας των Εθνοφρουρών παιδιών πενταμελούς οικογένειας, όπως ισχύει για τις εξαμελείς οικογένειες.

5. Μείωση στις τρίτεκνες και πολύτεκνες αρρενογονικές οικογένειες της θητείας στην Εθνική Φρουρά κάτω των 14 μηνών.

6. Υιοθέτηση άμεσων αντισταθμιστικών μέτρων προς τις πολυμελείς οικογένειες όπως στα θέματα τιμολόγησης του ρεύματος, του νερού και πετρελαίου θέρμανσης.

7. Επαναφορά του θεσμού δωρεάν μεταφοράς μαθητών στα σχολεία.

8. Ισότιμη μεταχείριση με τις εξαμελείς οικογένειες σε θέματα στεγαστικής πολιτικής.

9. Μείωση των διδάκτρων στα δημόσια νηπιαγωγεία και να ενισχυθεί ο θεσμός.

10. Συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας.

11. Επίδομα τέκνου με εισοδηματικά κριτήρια ύψους 99.000 όπως ίσχυε προηγουμένως.

12. Επαναφορά της Δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά Νοσηλευτήρια προς τα μέλη μας.

13. Επιτακτική ανάγκη επανεξέτασης ολόκληρου του νόμου για την παροχή του Επιδόματος Τέκνου.

14. Χάραξη Δημογραφικής Πολιτικής και παροχή επιδομάτων τέκνου, φοιτητή, μάνας και γέννας σε όλο το πληθυσμό αναλόγως και του αριθμού των παιδιών στην οικογένεια, ως μέτρο αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας και των πολυδιάστατων προβλημάτων που προκαλεί.

15. Οι φοιτητές να θεωρούνται ως εξαρτώμενα τέκνα όπως και προηγουμένως.

16. Ο Υπολογισμός της αξίας ακινήτων ιδιοκτησίας για την φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο να γίνεται με βάση των τιμών του 1980 ως ίσχυε μέχρι το 2015 και όχι σε τιμές του 2013.

17. Να συμπεριληφθούν και τα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών για μοριοδότηση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

18. Βελτίωση του βοηθήματος τοκετού, μητρότητας και γονικής άδειας.

19. Εφαρμογή σωστής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης με στόχο την εξάλειψη της παραπαιδείας και την παροχή δωρεάν παιδείας από την νηπιακή ηλικία μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση.

20. Εφαρμογή πολιτικής με προγράμματα για την αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών, την νεανική παραβατικότητα και τη βία στην οικογένεια.

Από την εκκλησία:

1. Ζητούμε να συμβάλει ουσιαστικά τώρα που η κοινωνία βρίσκεται στη δύνη της οικονομικής κρίσης για τη στήριξη της πενταμελούς οικογένειας με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα δωρεάν έκδοσης πιστοποιητικών, δωρεάν τέλεσης μυστηρίων.

Από την τοπική αυτοδιοίκηση:

1. Οι δήμοι και οι κοινότητες να εντάξουν στα κοινωνικά τους μέτρα και προγράμματα για στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας.

Η πολιτεία θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσει ότι η υπογεννητικότητα είναι Εθνικό Θέμα, είναι θέμα επιβίωσης μας. Η τρίτεκνη οικογένεια που είναι το πρότυπο και το κλειδί για την αύξηση των γεννήσεων και ουσιαστική αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας πρέπει να τύχη της στήριξης και αναγνώρισης της.